DU HỌC ĐỨC -  CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ TIẾP CẬN VỚI NỀN KHOA HỌC KĨ THUẬT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI DU HỌC ĐỨC - CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ TIẾP CẬN VỚI NỀN KHOA HỌC KĨ THUẬT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Cộng hoà Liên Bang Đức nằm ở trung tâm Châu Âu với 16 tiểu bang tiếp giáp với 9 nước láng giềng. Bên cạnh đó, Đức còn là trung tâm kinh tế quan trọng của Châu Âu với nền công nghiệp và nền kinh tế phát triển. Đây là một quốc gia hấp dẫn đối với sinh viên quốc tế trên thế giới bởi nền giáo dục hàng đầu cũng như những chính sách mở giành cho các du học sinh nước ngoài. Lựa chọn du học tại Đức - Tại


THỦ TỤC DU HỌC ĐỨC THỦ TỤC DU HỌC ĐỨC

1. DIỀU KIỆN DU HỌC TẠI ĐỨC: a/. Điều kiện du học Đại học tại Đức - Những người tốt nghiệp hệ phổ thông trung học 12 năm và đã thi đỗ vào đại học ở Việt Nam với điểm số trên 15 điểm và không có môn nào dưới 4 (điểm 14,75 và 3,75 đều không được chấp nhận) - Những người đang theo học tại một trường đại học ở Việt Nam, chưa tốt nghiệp đại học với điểm thi đầu vào Đại Học trên 15 điểm và k