ĐI HÀN QUỐC HỌC GÌ?

Du học Hàn Quốc  - những chương trình đào tạo dành cho người nước ngoài.
 
Chương trình học thuật :
  •  Chương trình học chính quy; giáo trình chính quy chung với sinh viên bản địa.
  • Chương trình trao đổi học sinh: giao lưu học sinh theo hiệp định giao lưu của khoa đại học thiết lập quan hệ kết nghĩa, hợp tác với nước ngoài hoặc các trường Đại học được chỉ định hỗ trợ giáo dục giữa các nước.
  •  Chương trình học trong thời gian nghỉ ( nghỉ hè, nghỉ đông): chương trình chính quy trong kỳ nghỉ, luyện tập tiếng Hàn, các bài giảng khác….

Hiện nay, Ở những trường Đại học  tại Hàn Quốc rất  quan tâm đến việc quốc tế hóa của giáo dục đại học. Trong số tất cả các giáo trình giảng dạy có khoảng 30% giáo trình là giảng dạy bằng tiếng Anh. Tỷ lệ sử dụng giáo trình chuyên dụng tiếng Anh của trường Cao học so với trường Đại học thì cao hơn. Một số trường đại học mở thêm khoa quốc tế và giảng toàn bộ giáo trình bằng tiếng Anh.  Đây là một bước tiến để Hàn Quốc đón nhận học sinh quốc tế đến học tập và tiếp cận văn hóa Hàn Quốc nhiều hơn.
 

Nếu tốt nghiệp đại học thì các bạn sinh viên có thể học lên chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Kết thúc các chương trình đào tạo, mọi sinh viên đều đuợc cấp bằng.
Chương trình thạc sĩ thông thường học khoảng 2-3 năm. Chương trình tiến sĩ học 2-4 năm.
Hầu hết ở tất cả các trường đại học của Hàn Quốc đều có chương trình thạc sĩ và tiến sĩ nên các sinh viên quốc tế dễ dàng đăng ký, tiếp cận chương trình đào tạo nếu đủ nhu cầu tuyển sinh của trường.
 
Chương trình học tiếng Hàn Quốc
Nhiều trường đại học mở thêm học viện ngôn ngữ và soạn giáo trình tiếng Hàn dành cho người nước ngoài.

  • Chương trình ngắn hạn khoảng từ 3-4 tuần mục tiêu là trong một thời gian ngắn tập trung phát triển năng lực trao đổi suy nghĩ của khẩu ngữ.
  • Chương trình tập trung dài hạn từ 10 - 40 tuần thông qua những chủ đề liên quan đến cuộc sống thực tế làm phát triển năng lực trao đổi ý nghĩ và song song với tiết học văn hóa làm nâng cao hiểu quả học tập nhờ mở rộng hiểu biết về văn hóa.